Teambuilding

Conflict regulatie en conflictbeheersing zijn in dit traject speerpunten. Expressie van gevoelens is daarbij een zeer belangrijk gegeven. Maar door middel van lichamelijke uitdaging en grenzen voelen vooral van het eigen kunnen kunnen