School Judo

Scholen kunnen bij ons terecht om judo als kennismakings-sport aan te bieden aan scholieren, waarbij het sportieve aspect een belangrijke peiler is. Maar judo kan ook als hulpmiddel dienen om conflicten in groepen op te lossen door middel van een speciaal afgestemd traject. Deel-doelen die eventueel na te streven zijn, zoals bijvoorbeeld; conflict beheersing en conflict regulatie (alsook enig ander maatschappelijke thema reeds genoemd) kunnen daarbij als uitwerkingsmodel dienen.

Waarom School Judo:

Judo is namelijk een sport waarbij maatschappelijke thema’s hoog in het vaandel staan, en waarbij regulatie van boosheid, agressie frustratie, verdriet, en grenzen aangeven hot items zijn.

Wij nodigen leraren dan wel ander kader graag uit om een les van ons bij te wonen en te ervaren wat de meerwaarde is van deelname aan judo projecten, rondom. Voor ons zijn naast sportieve aspecten zeer zeker de sociale aspecten ook van belang, omdat kinderen leren beter met elkaar om te gaan en duidelijk aan te geven wat kan en niet geaccepteerd is.

De groepsdynamica zal in positieve zin veranderen, aangezien kennis maken door fysiek contact, het rekening houden met de gevolgen van gedrag in handelen, het spreken of bespreken van gestelde leerdoelen aangeeft waar de groep eventueel vastloopt.   

Voor Wie:

School judo trajecten zijn vooral bedoeld om kinderen in diverse leeftijden en afhankelijk van het doel.

  • Basis school 4 t/m 12 jaar (zich te laten oriënteren op de sportmarkt, maar liever nog warm te maken voor de sport judo). 
  • Voortgezet onderwijs 12 jaar t/m 16 jaar (sportstimulatie, weerbaarheid, grensverkennend en grensbepalend).

U kan informatie opvragen via ons contactformulier,
maar nog beter kom bij ons langs!